Anke Schrage.

Praktijk voor kortdurende coaching en psychotherapie.

Privacy Statement

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

In het dossier zijn de volgende gegevens opgenomen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres gegevens
 • Telefoonnummer
 • Zorgzekeringsnummer
 • Emailadres

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • Er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
 • Mijn computer alleen gebruikt word door mijzelf en dat deze beveiligd is met een wachtwoord
 • Van mijn computer maak ik regelmatig een back up. Deze back up is alleen toegankelijk voor mij.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het insturen van de rustmeting en fietstest voor het maken van trainingsschema, gaan de gegevens naar Stans van der Poel van de Energie Control methode. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming en gaan via email.
 • Of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, intervisies.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen die u vervolgens zelf kunt declareren bij een zorgverzekeraar.
 • Email adres voor het sturen van de factuur en adviezen.
 • U telefoonnummer voor eventueel wijzigingen in een geplande afspraak

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. U hebt altijd het recht om uw dossier in te zien.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.
PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw geboortedatum
 • Burger service nummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, psychosociaal consult, reflexzone therapie
 • De kosten van het consult