Anke Schrage.

Praktijk voor kortdurende coaching en psychotherapie.

Vergoedingen & registraties

Nederlandse Associatie voor Psychotherapie

Als therapeut ben ik geregistreerd bij de Nederlandse Associatie voor Psychotherapie (NAP) en Europees geregistreerd bij de Europese Associatie voor Psychotherapie (ECP). Deze organisaties stellen hoge eisen aan het therapeutschap, zoals te lezen is in het beroepsprofiel en de beroepscode. Het tuchtrecht is via de NAP geregeld (www.nap-psychotherapie.nl).

VIT Vereniging van Integraal Therapeuten

De VIT stelt hoge eisen aan mijn functioneren als therapeut en toetst de kwaliteit van mij en mijn praktijk regelmatig.
Op deze website is hierover meer informatie vinden.

SCAG

Als je een klacht hebt over mijn begeleiding dan hoor ik dat graag, zodat ik dit met jou kan oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kun je een beroep doen op een klachtenfunctionaris die je kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Je  kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (www.vit-therapeuten.nl). In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (www.scag.nl) onder lidnummer 11477. Meer informatie vindt u in deze brochure van de SCAG.

Vergoedingen

Veel verzekeraars vergoeden de psychotherapeutische zorg via de aanvullende verzekering. Of je daarvan gebruik kunt maken, lees je in je polis. Ook kan je  op website van zorgwijzer bekijken of je verzekeraar psychologische zorg vergoedt. Ga naar www.zorgwijzer.nl